Vegeta

Pravila nagradnog natječaja

Pravila i odredbe Natječaja „Doniramo i školske kuhinje renoviramo“

1. Kriteriji i način prijave 

Priređivač nagradnog natječaja Doniramo i školske kuhinje renoviramo(u  daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000  Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“). 

Dodjelom donacije u okviru aktivnosti „Doniramo i školske kuhinje renoviramo“  Podravka d.d. želi podržati osnovne škole u Republici Hrvatskoj u renoviranju ili  opremanju školskih kuhinja ili blagovaonica te na taj način poboljšati prehranu  učenika u osnovnim školama. Natječaj je namijenjen svim osnovnim školama na  području Republike Hrvatske. U periodu od 15.2. do 15.3.2023. godine od svakog  prodanog Vegeta plavog pakiranja Podravka će donirati 0,10 eura za ovu donaciju. 

Pakiranja koja sudjeluju u natječaju su: Vegeta vrećice 150g, Vegeta 250g,  Vegeta 250 + 50g gratis, 400g, 500g, 1 kg i 2 kg, Vegeta doza 200g te Vegeta  staklenka 400g. 

Zainteresirane škole mogu se prijaviti od 15.2. do do 15.3.2023. godine na  internetskoj stranici www.doniramo.vegeta.hr. Prijave su moguće isključivo online  putem navedene internetske stranice. 

Svaka prijava mora sadržavati sljedeće: 

Nakon isteka roka za slanje prijava, Podravka d.d. će provesti inicijalnu provjeru  formalnih kriterija prijava predviđenih ovim Natječajem, kako bi utvrdila ispravnost pristiglih prijava. Zbog toga je, uz obrazac za prijavu, potrebno navesti sve informacije kao što je traženo u prethodnoj točki ovog odjeljka. 

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati školu za vrijeme  trajanja Nagradnog natječaja: 

1. Ukoliko prijava prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne  podatke prilikom unosa osobnih podataka. 

2. Ukoliko prijava sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički,  klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Odgovor  ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja. 

3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro  naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim  rješenjima.  

4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na  pravednost natjecanja. 

Jedna škola može se prijaviti samo jednom. Svaka prijava predana na bilo koji  način osim gore navedenog, i/ili nakon isteka roka, i/ili bez podataka navedenih  u ovom Natječaju, smatrat će se nepotpunom te će automatski biti isključena iz  Natječaja, bez slanja posebnog priopćenja školi. Slanje prijave podrazumijeva  potpuno i izričito prihvaćanje pravila sadržanih u ovom Natječaju. 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaka škola je suglasna da se podaci škole objave na internetskoj stranici Priređivača www.doniramo.vegeta.hr na temelju legitimnog interesa Priređivača.  

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, škola je upoznata da Priređivač  prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke na temelju privole koje su  sami pružili kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom  natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade  ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno  dijele s trećim stranama te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano  uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač  angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o  sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi  ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih  podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade  koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih  mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama  iz članka 4. ovih Pravila. Podatke škole treće strane neće koristiti ni u koju drugu  svrhu osim ovdje navedene. Sve podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim  Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog  natječaja, odnosno najdulje 12 (dvanaest) mjeseci od završetka Nagradnog  natječaja.  

Škola ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)  2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se  na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu  obrade podataka. Škola je slobodna u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u  pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje  može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač  je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane  škole u slučaju da škola traži obustavu obrade podataka. Prilikom ostvarivanja  prava vezano za osobne podatke, škola u prvom redu može zatražiti ostvarivanje  svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu  podataka: dpo@podravka.hr

Dodatno, škola ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih  podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta  136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Podaci o školi mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon,  a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je  dobrovoljno, no ako škola odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao  obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u  Nagradnom natječaju. 

2. Selekcijski postupak 

Nakon isteka roka za slanje prijava, slijedi faza predselekcije u kojoj će Podravka  d.d. kao organizator Natječaja provjeriti zadovoljavaju li prijave kriterije propisane  pravilima ovog Natječaja kako bi mogli sudjelovati u dodjeli donacije. Nepotpune  prijave ili one koje neće zadovoljavati sve kriterije propisane pravilima ovog  Natječaja bit će automatski isključene iz daljnjeg natjecanja. 

Prijave koje zadovoljavaju sve kriterije propisane pravilima ovog Natječaja ulaze  u sljedeći krug glasanja koji će se sastojati od dva dijela. 

U slučaju manjeg broja prijava Podravka d.d. kao organizator Natječaja zadržava  pravo uključivanja i slanja manjeg broja prijava na glasanje te sukladno tome  zadržava pravo preraspodjele novčanih sredstava namijenjenih pobjedničkim  školama. 

Odabrane sudionike Natječaja (pobjednike) Podravka d.d. će objaviti na  internetskoj stranici www.doniramo.vegeta.hr najkasnije do 31.3.2023. godine. 

3. Donacije 

Svakoj od tri pobjedničke škole Podravka d.d. će donirati iznos prikupljen  temeljem prodaje navedene u odlomku 1. ovog Natječaja, podijeljen na tri  jednaka dijela. Podravka d.d. će isplatiti novčana sredstva u obliku donacije za  potporu realizacije odabranih pobjedničkih prijava. 

Sve prijavljene škole dobit će poklon paket Podravka proizvoda, kao i brošuru s  prijedlozima recepata za školske obroke te normativima za iste. 

Natječaj će se oglašavati i putem medija te digitalnih kanala Podravka d.d. te  sudionici slanjem svoje prijave automatski daju svoje odobrenje da se podaci  škole te informacije vezane uz prijavu koriste i od trećih strana u svrhu daljnje  promocije. 

Podravka d.d. zadržava pravo izmjene i proširenja pravila ovog Natječaja te  otkazivanja održavanja Natječaja „Doniramo i školske kuhinje renoviramo“ u bilo  kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju.